top of page

Cellprovtagning 

Inför cellprovtagning av prostatan

Information till dig som ska genomgå cellprovtagning av prostatan.

Provtagningen, som sker i lokalbedövning, innebär att man via ändtarmen tar prover från prostatakörteln.

Oftast tas 12 prover vid samma tillfälle och undersökningen tar ca 15 min.

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på om det finns cellförändringar i prostata-vävnaden.

Du kommer att få en dos antibiotika (tablett Ciproxin 750 mg) i anslutning till provtagningen samt en tablett med dig hem att ta senare på kvällen. Detta för att minska risken för infektion efter provtagningen.

 

Vid eventuell överkänslighet mot antibiotika måste du tala om det vid besöket.

OBS! Om Du medicinerar med blodförtunnande mediciner ska Du kontakta den läkare som är ansvarig för Din medicinering i god tid innan besöket. Särskild provtagning och dosjustering kan behöva göras innan provtagningen utförs.

Om du har några frågor om undersökningen ring oss på 08-121 582 20 så berättar vi mer.

Information till dig som har genomgått cellprovtagning av prostatan.

Undersökningen är förenad med en viss risk för infektion, därför har du fått en antibiotikatablett i anslutning till undersökningen. Du har också fått en tablett med dig hem att ta på kvällen samma dag som undersökningen. Med detta antibiotikaskydd är risken att du drabbas av en infektion liten.

Skulle du drabbas av frossa och/eller hög feber så ska du söka akut. Ta i så fall med dig det informationsblad du fått av oss och visa för personalen på akutmottagningen.

Ofta kan det finnas blod i urinen, i sperma och/eller i avföringen, av och till under flera veckor efter provtagningen. Detta är normalt och helt ofarligt.

Om du har några frågor eller funderingar efter din undersökning vill vi gärna att du hör av dig till oss på telefonnummer 08-121 582 20.

bottom of page