top of page
Allmän information till våra remittenter

Bästa remittenter!

Vi emotser tacksamt remisser på vuxna patienter (från 15 år) med urologiska frågeställningar. Vi bedömer dessa dagligen och försöker hålla väntetiden så kort som möjligt.

Ring om ni finner anledning till extra snabb handläggning (08-121 582 20, välj knappval 9).

 

Om möjligt, vi är tacksamma om ni beaktar följande:

Vid urinrörssveda:
Uteslut STD (mycoplasma, ureaplasma, klamydia, gonorré) innan patienten remitteras till oss.

Hämaturi:
Beställ CT urinvägar (Frågeställning: Blödningskälla?).

Misstänkt sten inom urinvägarna:
Beställ CT urinvägar (Frågeställning: Sten? Avflödeshinder?).

Skrotala symptom: (Smärta och/eller resistens utanför testikeln):
Beställ UL skrotum (Förslag på frågeställning: Spermatocele?).


Vid resistens inom testikel: Ring oss direkt! Pat får en tid senast nästa dag.

Om dessa undersökningar är utförda när vi ser pat förkortas handläggningstiden väsentligt.

Rezüm: Se studier nedan gällande rezüm. 

Länk till extern sida (öppnas i nytt fönster):
www.nice.org.uk/guidance/mtg49

Info från NICE angående BPH-behandling, i PDF-format, (öppnas i nytt fönster):
NICE - Rezum for treating lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia

Länk till extern sida (öppnas i nytt fönster):
YouTube-kanal där bl.a. Rezüm avhandlas - BPH Management

Vid tjänstesamtal ring 08-121 582 20 - välj knappval 9.

bottom of page