top of page

Cyskostopi

Varför gör man en cystoskopi?
Vid en cystoskopi tittar man efter sjukliga förändringar i urinröret och urinblåsan. Exempelvis kan inflammation, infektion, urinrörsförträngning, stenar eller urinblåsecancer upptäckas. 

 

Att tänka på efter att man genomgått en cystoskopi

Efter en cystoskopi kan du känna sveda när du kissar i något dygn efter undersökningen. Det förekommer ibland att man får en liten blödning från urinröret det första dygnet efter undersökningen. Genom att dricka rikligt kan symtomen lindras. 

 

Du får svar på undersökningen direkt i samband med att undersökningen är klar. 

 

Om du, efter undersökningen, blöder mycket, inte kan kissa eller får feber bör du söka vård. Du är välkommen att ringa oss för rådgivning på telefonnummer; 08-12158220. Om mottagningen är stängd kan du ringa 1177 som kan hänvisa dig till rätt vårdinstans. Vid kraftiga symtom sök akutmottagningen, berätta då att du har genomgått en cystoskopi.

bottom of page