top of page

Om du inte är nöjd med vården

Är du missnöjd med oss vill vi veta det. Vi på Urologifocus vill att alla patienter ska känna sig nöjda med den vård vi ger och värdesätter alla synpunkter.

 

Telefon: 08-121 582 20

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vill du få information om vilka regler som gäller eller vart du ska vända dig med dina klagomål kan du kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningen. De kan hänvisa tillbaka till vårdverksamheten, till Patientnämnden eller till myndigheten för inspektion av vård och omsorg, IVO. De kan även svara på frågor kring väntetider och vårdgarantin.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm
Telefon: 08-123 132 00

Patientnämnden

Patientnämnden är en opartisk instans som är helt fristående från sjukvården. Hit kan du som patient eller närstående vända dig med synpunkter på vården. De hjälper till med vägledning och utreder vad som inträffat.

Patientnämndens förvaltning
Telefon: 08-690 67 00

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Anser du att du blivit felbehandlad eller fått en vårdskada kan du anmäla händelsen till IVO. De följer upp händelsen och arbetar för att brister inom vården ska förbättras.

Upplysningstjänst
Telefon: 010-788 50 00

Patientförsäkringen LÖF

Har du drabbats av en skada när du fått offentlig vård kan du ha rätt till ersättning.

Kundtjänst
Telefon: 08-551 010 00
E-post: info@lof.se
Fax: 08-551 011 90

bottom of page