top of page

Vår miljöpolicy

Verksamheten på Urologifocus ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt utan att kvaliteten på den vård vi erbjuder påverkas.

 

Vi jobbar för att

  • ha en så låg energiförbrukning som möjligt

  • använda oss av samordnade transporter av varor i hög utsträckning

  • minimera vårt avfall

  • minimera vår miljöpåverkan i samband med användning av kemikalier, förbrukningsartiklar och läkemedel

  • ta hänsyn till de krav och lagar som reglerar miljöpåverkan och miljöarbete.

Vi är miljö­certifierade

Urologifocus Miljöpolicy
bottom of page