top of page

Vattenkastnings­besvär på grund av prostata­förstoring

Vattenkastnings­besvär på grund av prostata­förstoring (BPH, Benign Prostata-Hyperplasi)

Eftersom urinröret passerar genom prostata­körteln ("som tunneln genom berget") kan urinröret bli förträngt om prostata växer. Förträngt urinrör orsakar ofta besvär och bekymmer med vatten­kastningen. Det finns två typer av symptom:

Tömningssymtom: Svag urinstråle, dålig tömning av urinblåsan, avbrott i urinflödet, behov av att krysta när man kissar. Dessa symptom är en direkt följd av att urinröret är förträngt.

Lagringssymtom: Täta vattenkastningar, starka urinträngningar (som kan medföra läckage), nattliga vattenkastningar. Dessa symptom kommer från urinblåsan. Vattenkastning sker genom att urin­blåsans vägg drar ihop sig med muskelkraft. Om det finns en urinrörs­för­trängning blir blås-muskeln irriterad och över­känslig. Lagrings­symtom är alltså indirekt orsakade av urinrörsförträngningen.

Behandling

Alla behandlingsmetoder riktade mot orsaken till prostatabesvär går ut på att skapa en större/grövre urinrörspassage genom prostata.

Det finns läkemedel som påverkar prostata med bättre urinpassage som följd. Ofta medför sådan medicinering så pass god lindring att patienten blir nöjd.

Om tablettbehandling inte ger acceptabel vatten­kastnings­situation (eller är olämplig) är nästa steg någon form av "mekanisk" behandling. Exempel är TURP (prostata-hyvling) och TUMT (mikrovågs-värme). I Stockholm finns flera kliniker som erbjuder TURP respektive TUMT. Urologifocus har ett bra samarbete med dessa och kan efter utredning skriva remiss om patienten så önskar.

På Urologifocus erbjuder vi prostata­behandling med Rezüm

Rezümbehandling syftar till att avlägsna en del av prostata­vävnaden med hjälp av mycket varm vattenånga och därmed skapa en större/grövre urinrörspassage genom prostata för att på så vis minska de vatten­kastnings­besvär som det förträngda urinröret (det vill säga prostata­förstoring) orsakar.

Rezüm-behandling ingår i vårt avtal med Region Stockholm. Behandlingen kostar som ett läkarbesök och frikort gäller.

För att bedöma om det är prostata­förstoring som orsakar patientens besvär behöver en utredning göras. Sådan utredning kan ske hos oss på Urologifocus. Oftast behövs två läkar­besök. Därefter kan doktorn rekom­mendera vilka behandlings­metoder som är lämpliga.

Patientinformation om Rezüm

Nedan länkar vi till en kort, animerad film på Youtube som beskriver hur behandlingen går till (klicka på knappen). Den nya sidan öppnas i nytt fönster.

Youtube-film om Rezüm 

bottom of page