top of page

Rezüm

På Urologifocus erbjuder vi prostata­behandling med Rezüm

Rezümbehandling syftar till att avlägsna en del av prostata­vävnaden med hjälp av mycket varm vattenånga och därmed skapa en större/grövre urinrörspassage genom prostata för att på så vis minska de vatten­kastnings­besvär som det förträngda urinröret (det vill säga prostata­förstoring) orsakar.

Rezüm-behandling ingår i vårt avtal med Region Stockholm. Behandlingen kostar som ett läkarbesök och frikort gäller.

För att bedöma om det är prostata­förstoring som orsakar patientens besvär behöver en utredning göras. Sådan utredning kan ske hos oss på Urologifocus. Oftast behövs två läkar­besök. Därefter kan doktorn rekom­mendera vilka behandlings­metoder som är lämpliga.

Patientinformation om Rezüm

Sedan februari 2021 kan vi erbjuda behandling med Rezüm. Indikationen är densamma som för TURP det vill säga subvesikalt hinder med eller utan tredje lob/tertius. Rezüm-behandlingen utförs under ett öppenvårds­besök som tar drygt 1 timme. Operationen tar i sig 2-3 minuter.

Behandlingarna hos oss utförs av dr Lennart Wagrell som har mycket stor erfarenhet av Rezüm. Sedan 2013 har han tills idag behandlat över 1500 patienter.

Urologifocus står givetvis för LUTS-utredning inför eventuell Rezüm-behandling men vi kan även handlägga patienter som är planerade för annan åtgärd, till exempel TURP. Patienter som idag står i kö för operation med TURP, laser­vaporisation eller TUMT, lämpar sig ofta för Rezüm.

Nedan finns några länkar med information kring Rezüm. Det finns i övrigt mycket fakta att hitta vid sökning på nätet inklusive via PubMed.

Vi välkomnar remiss eller förfrågan!

Länk till extern sida (öppnas i nytt fönster):
 www.nice.org.uk/guidance/mtg49

Info från NICE angående BPH-behandling, i PDF-format, (öppnas i nytt fönster):
 NICE - Rezum for treating lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia

Information i PDF-format (öppnas i nytt fönster):
 AJU April 2020 Rezum 5 Year Data Abstract (LBA01-06)

Information i PDF-format (öppnas i nytt fönster):
 Rezum 4 yr results - McVary et al 2019

Länk till extern sida (öppnas i nytt fönster):
 YouTube-kanal där bl.a. Rezüm avhandlas - BPH Management

bottom of page