top of page

Uroterapi 

Hos oss finns två erfarna uroterapeuter, Anne Eriksson och Åsa Svahn.

Våra uroterapeuter samarbetar med mottagningens läkare och kan även ta emot remisser från andra kliniker.

Uroterapeuter genomför både utredningar, kartläggningar och behandlingar.

En uroterapeut kan till exempel handlägga

  • inkontinens (hos både kvinnor och män)

  • bäckenbottenträning inklusive så kallad TNS

  • blåsträning

  • RIK (behandling av blåstömnings­svårig­heter)

  • RID (behandling av urinrörsförträngning)

  • potensproblem, sexualrådgivning

  • kontroll och byte av prolapsring och Oestring

  • sondering och installationer

  • förskrivning av katetrar och hjälpmedel.

Våra uroterapeuter
bottom of page