top of page

Vanliga frågor

Här hittar ni svar på några vanliga frågor.

 • Har ni långa väntetider?
  Beroende på sjukdomens svårighetsgrad försöker vi alltid bereda tid inom 14 dagar.
 • Är det farligt med blod i urinen?
  Blod i urinen som kan ses med ögat bör alltid utredas hos urolog. Detta för att utesluta eller upptäcka potentiellt allvarliga tillstånd i tid. Utredningen görs normalt i två steg, med röntgen av njurar och undersökning av urinblåsan med cystoskopi.
 • Kan man nå er via e-mail?
  Vi kan tyvärr ej kommunicera via mejl pga av GDPR (lagen om personuppgifter). Det går däremot bra att skicka meddelande till oss via 1177.se
 • Hur får man en sjukresa?
  För att få hjälp med att ladda en sjukresa kan du antigen skriva till oss på 1177 eller ringa till mottagningen på 08-121 58 220 och välja knappval 3.
 • Hur går man receptförnyelse?
  För att förnya ditt recept kan skriva till oss via 1177 alternativt ringa till oss på 08 121 58 220 och välja knappval 2.
 • Kan jag avboka mitt besök?
  För att om- eller avboka ditt besök kan skriva till oss på 1177 alternativt ringa till oss 08 121 58 220 knappval 1.
 • Hur får jag rådgivning?
  Önskar du rådgivning, ring oss på 08 121 58 220 knappval 3.
 • Är det farligt med högt PSA-värde?
  En förhöjning av PSA-värdet beror ofta inte på prostatacancer. Till exempel kan godartad förstoring av prostatan, prostatinflammation och urinvägsinfektion också orka en förhöjning av PSA. Ett förhöjt PSA-värde ska alltid kontrolleras upp med ett andra värde. För att bedöma betydelsen av detta värde bör man dels känna till om det föreligger någon infektion i kroppen, dels känna samt undersöka prostatakörteln med ultraljud och ibland ta så kallat cellprov.
 • How do I add a new question & answer?
  To add a new FAQ follow these steps: 1. Manage FAQs from your site dashboard or in the Editor 2. Add a new question & answer 3. Assign your FAQ to a category 4. Save and publish. You can always come back and edit your FAQs.
 • Can I insert an image, video, or GIF in my FAQ?
  Yes. To add media follow these steps: 1. Manage FAQs from your site dashboard or in the Editor 2. Create a new FAQ or edit an existing one 3. From the answer text box click on the video, image or GIF icon 4. Add media from your library and save.
 • How do I edit or remove the 'Frequently Asked Questions' title?
  You can edit the title from the FAQ 'Settings' tab in the Editor. To remove the title from your mobile app go to the 'Site & App' tab in your Owner's app and customize.

Mejl

Vi kan tyvärr ej kommunicera via mejl pga av GDPR (lagen om personuppgifter. Det går däremot bra att skicka meddelande till oss via 1177. (länk till 1177)

Sjukresa

För att få hjälp med att ladda en sjukresa kan du antigen skriva till oss på 1177 eller ringa till mottagningen på 08-121 58 220 och välja knappval 3.

Receptförnyelse

För att förnya ditt recept kan skriva till oss via 1177 alternativt ringa till oss på 08 121 58 220 och välja knappval 2.

Om- och avbokning

För att om- eller avboka ditt besök kan skriva till oss på 1177 alternativt ringa till oss 08 121 58 220 knappval 1.

Rådgivning

Önskar du rådgivning, skriv till oss på 1177 Fråga sjuksköterska alternativt ring oss på 08 121 58 220 knappval 3.

Om- och avbokning

För att om- eller avboka ditt besök kan skriva till oss på 1177 alternativt ringa till oss 08 121 58 220 knappval 1.

Parkering
Mer info om parkeringar hittar du här. Länk

Egenvårdsremiss

Önskar du skicka en egenvårdremiss till oss kan du göra det via 1177. Länk

Länk till 177
bottom of page