top of page

Allmän information till våra patienter

Urologifocus i Stockholm, landstingsansluten specialistvård inom urologi

Vi erbjuder urologisk specialistvård för både män och kvinnor på uppdrag av Region Stockholm.

Landstingets taxa och frikort gäller.

 

Instruktion till egenvårdremiss, PDF,

Urologifocus är en landstingsansluten urolog­mottagning. Vi utreder och behandlar symptom och besvär från njurar och urinvägar hos både män och kvinnor och mannens könsorgan. Exempel är vatten­kastnings­symtom, förhöjt PSA-värde, erektions­svikt, blod i urinen, urinvägs­infektion, penis- och pungproblem. 

Läs mer om urologi 

Vårt uppdrag gäller vuxna patienter, från 15 år.

De flesta av våra patienter kommer på remiss från allmänläkare. Vi har dock inget remiss­tvång vilket innebär att patienter själva kan skriva till oss och beskriva sina symtom och besvär, det vill säga göra en så kallad egenvårdsremiss.

 

Observera:

  • Vi utför endast förhudsoperation om det finns medicinska skäl.

Vi har en sköterskemottagning där patienter kan få hjälp med till exempel kateterproblem.

Hos oss finns två uroterapeuter. De hjälper både kvinnor och män som har besvär med urininkontinens, underlivssmärtor eller svårigheter att tömma blåsan. De arbetar också bland annat med utprovning och förskrivning av hjälpmedel samt rådgivning vid till exempel impotens­problematik. Läs mer om uroterapi 

 

Länk till 1177

Patientavgifter

Landstingets (enhets-)taxa gäller:

  • Besök hos urolog: 275 kr.

  • Besök hos uroterapeut: 275 kr.

  • Besök hos sjuksköterska: 275 kr.

  • Frikort gäller.

Instruktion till egenvårdsremiss via 1177.

bottom of page